Kazlų Rūdos
„Saulės“ mokykla

Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 8A, LT-69443 Kazlų Rūda, Kazlų Rūdos sav. Tel./faks. (8 343) 95181, el. p. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190984913.

Botanikos sode

Mokiniai dalyvavo respublikiniame specialiųjų poreikių mokinių meninės saviraiškos konkurse „Tau gegužio žiedą dovanoju“, kuris vyko Kauno VDU Botanikos sode. Jie deklamavo V. Buizino eilėraštį "Šilko žiedai". Mokinius paruošė vyr. specialioji pedagogė Janina Simanavičienė.

Botanikos sode vaikai stebėjo nuostabius augalus, grožėjosi gamta, patyrė teigiamų emocijų.


Popietė Kazlų Rūdos specialiojoje mokykloje

Gegužės 9 – osios popietę, šurmuliuodami mūsų mokyklos mokiniai, rinkosi į valgyklos salę. kur vyko renginys „Į kūrybos šalį“. Salėje buvo eksponuojama mokyklos ugdytinių darbelių paroda. Visa mokyklos bendruomenė galėjo susipažinti su mokinių kūrybiniais gebėjimais.

Renginio vedančioji auklėtoja Birutė Barkauskienė paaiškino ugdytiniams, kas yra kūrybiškumas.

Popietės metu mokiniai atliko įvairias linksmas užduotis: piešė linksmiausią saulutę, skaitė ketureilius, keisdami emocijas ir nuotaiką, iš gamtinės medžiagos aplikavo paveikslėlius, kuriuos vėliau dovanojo savo auklėtojoms.

Taip pat renginio metu muzikiniais kūriniais visus džiugino muzikos vadovės Audronės Pranskevičienės paruošti mokiniai. Septintokai atliko lietuvių liaudies dainą „Šovė šovė“, mergaičių ansamblis dainas: „Kiekviena diena‘, „Gera“. Taip pat mokinės padainavo dainą, skambančią anglų kalba.

Muzikalusis Edgaras iš septintosios klasės, pagrojo ritminiais – chromatiniais instrumentais.

Renginio pabaigoje, skambant akordeono muzikai, visi šoko ratelį „Graži mūsų šeimynėlė“.


Saugokime aplinką, rūšiuodami antrines žaliavas

Šių metų balandžio 18 d. specialiojoje mokykloje vyko renginys, kuriame mokiniai buvo supažindinami, kas yra antrinės žaliavos, kaip jas rūšiuoti, kodėl reikia rūšiuoti.

Žemė - auklėtoja Inga Kontvainienė papasakojo mokiniams ir Pepei Ilgakoinei – auklėtoja Birutė Barkauskienė,ką reikia daryti, kad kurtume švarią ir sveikesnę aplinką.Paaiškino į kokios spalvos konteinerius, kokias antrines žaliavas reikia mesti,kaip jas paruošti rūšiavimui.Supažindino mokinius, kad rušiuodami antrines žaliavas mes išsaugosime sveikesnę aplinką, sutaupysime gamtos išteklių ir energijos. Žiūrėjo video medžiagą „Atliekų tvarkymas“ Renginio pabaigoje Žemė, Pepė Ilgakoinė ir mokiniai kartu rūšiavo Pepės Ilgakoinės atsineštas šiūkšles.


Šimtadienis specialiojoje mokykloje

 Šių metų vasario pabaigoje specialiojoje mokykloje vyko šimtadienio šventė. Į šventę sugužėjo nemažas būrys mokinių, darbuotojų. Šventė vyko, kiek netradiciškai.Esami dešimtokai per 10 metų pastebėjo, kad mokykla serga, todėl paruošė visiems vakciną nuo įvairių ligų. Pirmiausia skiepino būsimus dešimtokus, šie išgėrę vakciną priesaika prisiekė tęsti dešimtokų tradicijas. Kiti mokiniai atliko įvairias užduotis:

  • užrištomis akimis piešė katiną;
  • sprogdino balionus be rankų pagalbos, įdėtus į plačias kelnes;
  • užrištomis akimis berniukas nusegė skalbinių segtukus nuo mergaitės;
  • dainavo karaokė;
  • užrištomis akimis pūtė miltus, vietoj žvakių;
  • parodijavo mokytojas, spėliojo, kas per pedagogas vaizduojamas;

Grupės auklėtoja Inga Kontvainienė pristatė visus dešimtokus humoristiniais eilėraščiais. Paskutinis skiepas buvo skirtas patiems dešimtokams.Dešimtokai atlikinėjo įvairias užduotis eidami pagal nuorodas, kol surado mokyklos raktą, kurį simboliškai perduos būsimiems dešimtokams.Šventės pabaigoje visi dešimtokai gavo pusatestačius, vaišino visus saldainiais.Šventę pratęsė diskoteka.


Mes galim tai padaryti kartu

2011m. nuo rugsėjo 22d. Kazlų Rūdos specialiojoje mokykloje vykdomas vaikų socializacijos programų rėmimo projektas: „Mes galim tai padaryti kartu“. Projektą sudaro grupinių užsiėmimų ciklas (4 mėn.), vykstančių kartą per mėnesį, vieno užsiėmimo trukmė 1,5 val. Projekto tikslas bus įgyvendinamas 3 etapais. Per pirmuosius vyksta savęs vertinimas – savo gebėjimų, laimėjimų, galimybių ir silpnybių supratimas. Vėliau bus stengiamasi vaikams padėti įsijausti į kito padėtį, suprasti kito žmogaus jausmus, taip pat lavinti saugumo įgūdžius, nes savisaugos stoka daro mokinius turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių labai pažeidžiamus. Ypatingas dėmesys visų užsiėmimų metu skiriamas vaikų emocijų atpažinimui ir tinkamai jų raiškai. Po kiekvieno užsiėmimo vyks aptarimai, skatinantys dalyvių kritiškumą bei pastabumą, apibendrinant dienos patirtį.

Siekiant lavinti mokinių socialinius įgūdžius, suteikti kuo daugiau teigiamo bendravimo pavyzdžių, gerinti mokinių komunikacijos kokybę, plečiant akiratį, suteikti teigiamų emocijų, bus organizuojamos 2 išvykos už mokyklos ribų bei 2 bendri renginiai mokykloje.

Dalyviai (bendras vaikų skaičius, iš jų – socialinės rizikos ir vaikų globos namų vaikai)  40 vaikų, iš jų 20 globos namų vaikai. Š.m. rugsėjo 28 d. įvyko pažintinis žygis su skautais. Žygyje dalyvavo Kazlų Rūdos specialiosios mokyklos mokiniai ir Kazlų Rūdos pagrindinės mokyklos skautų būrelio mokiniai bei pedagogai.

Su gera nuotaika visi iškeliavome iš Kazlų Rūdos specialiosios mokyklos kiemo į mišką.

Atvykę įsikūrėme ir sukūrėme laužą.

Žaidėme žaidimus, kuriuos organizavo mokiniai skautai.

Traukėme virvę.

Vyko įvairios estafetės.

Laimėjo draugystė ir visi skaniai suvalgė pagrindinį prizą šakotį.

Kazlų Rūdos specialiosios mokyklos mokiniai nuoširdžiai dėkoja Kazlų Rūdos pagrindinės mokyklos skautų būrelio mokiniams ir vadovei V.Gudynienei už bendradarbiavimą ir linksmą pabuvimą kartu. Mokiniai išreiškė norą ir toliau bendrauti su skautais.