Kazlų Rūdos
„Saulės“ mokykla

Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 8A, LT-69443 Kazlų Rūda, Kazlų Rūdos sav. Tel./faks. (8 343) 95181, el. p. info@krsaules.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190984913.

Priėmimas į mokyklą

Į 1 - 10 specialiąsias klases ir 1 - 10 lavinamąsias klases, priimami mokytis 6-21 metų amžiaus vaikai, turintys didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių (nežymus, vidutinis, žymus, labai žymus protinis atsilikimas; emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimai; kalbos ir komunikacijos, judesio ir padėties sutrikimai). Į darbinio ugdymo klases, priimami lavinamųjų klasių mokiniai iki 21 metų, baigę individualizuotą pagrindinio ugdymo programą 10 klasių.

Į mokyklą mokiniai priimami pateikę dokumentus:

  • Tėvų (ar vaiko globėjų, rūpintojų), vaikų globos įstaigos vadovo prašymą;
  • Gimimo liudijimą ir jo nuorašą, pasą (jei vaikui sukako 16 metų);
  • Baigto mokslo pažymėjimą ir charakteristiką (jei vaikas mokėsi mokykloje);
  • Vaiko asmens sveikatos lapą (patvirtintą Sveikatos apsaugos ministerijos formą);
  • MSEK (arba GKK – vaikui iki 16 m. amžiaus) pažymą apie invalidumo nustatymą;
  • Asmens specialiųjų ugdymosi poreikių PPT įvertinimo lapą;

Baigusiems mokyklą išduodami pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimai, kodas 2701.

Visi mokiniai, baigę mūsų mokyklą, turi galimybę tęsti ugdymą profesinėse mokyklose, kurios turi individualizuoto ugdymo programas.