Kazlų Rūdos
„Saulės“ mokykla

Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 8A, LT-69443 Kazlų Rūda, Kazlų Rūdos sav. Tel./faks. (8 343) 95181, el. p. info@krsaules.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190984913.

Apie mokyklą

Kazlų Rūdos pagalbinė mokykla – internatas įkurta 1962 m. birželio 4 dieną Švietimo ministro M. Gedvilo įsakymu. Tai buvo vienuolikta tokio tipo mokykla respublikoje. 1973 metais pastatytas bendrabutis. 1992 metais pagalbinė mokykla – internatas pervadintas į specialiąją internatinę mokyklą. Nuo 1992 metų mokykloje veikia lavinamosios klasės, priimami vaikai, kurie dėl vidutinio ar protinio atsilikimo negali mokytis bendrojo lavinimo mokyklose. 2005 metais pakeistas mokyklos pavadinimas į Kazlų Rūdos specialioji mokykla.

Kaip gyvename šiandien

2012 m. rugsėjo mėnesio duomenimis mokykloje mokosi 65 mokiniai iš keturių savivaldybių: Marijampolės, Kalvarijos, Vilkaviškio ir Kazlų Rūdos. Juos ugdo 25 pedagogai. Sukomplektuoti 10 klasių komplektų bei įsteigta darbinio ugdymo klasė. Mokykloje veikia valgykla, biblioteka, muzikos, dailės, keramikos, medžio apdirbimo, siuvimo technologijų, maisto gaminimo kabinetai, kompiuterinių technologijų klasė, gydomosios gimnastikos, sporto, kino salės, logopedo, psichologo, visuomenės sveikatos priežiūros specialisto kabinetai. Dirba socialinis pedagogas, visuomenės sveikatos priežiūros, gydomosios kūno kultūros specialistai, psichologas, logopedas. Geras susisiekimas ne tik su rajono centru, bet ir su Kaunu, Vilniumi. Gyvos ir gražios mokyklos tradicijos. Mokykloje didelis dėmesys skiriamas mokinių meninei, sportiniai veiklai, neformaliajam ugdymui. Mokiniai aktyviai dalyvauja įvairiose varžybose, konkursuose, parodose, mugėse, projektuose ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Ne kartą mūsų mokyklos mokiniai yra iškovoję pirmąsias ar prizines vietas, tapę laureatais.

Kazlų Rūdos specialiosios mokyklos bendruomenės nariai norėtų, kad sveikatą stiprinanti veikla taptų vienu iš mokyklos veiklos prioritetu, todėl 2012 m. gegužės mėnesį mūsų mokykla įsiliejo į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą.

MOKINIŲ APGYVENDINIMAS MOKYKLOS BENDRABUTYJE

 • Mokiniai specialiosios mokyklos bendrabutyje apgyvendinami nemokamai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
 • Į Kazlų Rūdos specialiosios mokyklos bendrabutį priimami tik mokykloje besimokantys mokiniai, vadovaujantis Mokyklos direktorės įsakymu;
 • Mokiniai yra nuolatos stebimi mokyklos pedagogų. Mokyklos bendrabutyje dirba auklėtojos, kurios rūpinasi mokinių užimtumu. Gyvenantiems mokiniams suteikiama galimybė nemokamai naudotis bendrabučio miegamuosiuose esančiu minkštu ir kitu inventoriumi, poilsio kambariuose esančiu inventoriumi ir buitine technika. Pagal poreikį naudotis mokyklos skalbyklos paslaugomis asmeninėms reikmėms. Mokiniai turi galimybę žaisti, sportuoti, muzikuoti, bendrauti, žiūrėti kino filmus. Didelis dėmesys skiriamas mokinių savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymui;
 • Bendrabutyje gyvenantys mokiniai privalo laikytis „Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių“.

MOKINIŲ APRŪPINIMAS

 • Mokiniai mokykloje reikalinga ugdymo procesui literatūra ir mokymo priemonėmis aprūpinami nemokamai;
 • Vadovėliai įsigyjami vadovaujantis Galiojančių vadovėlių sąrašu, patvirtintu švietimo ir mokslo ministro. Vadovėliai ir kitos mokymo priemonės užsakomi atsižvelgiant į turimas mokinio krepšelio lėšas, skirtas mokymo priemonėms įsigyti.

MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMAS

 • Mokinių tėvai (globėjai) už vaikų vežimą mokyklos transportu nemoka;
 • Mokinių pavėžėjimas į mokyklą ir iš mokyklos į namus vadovaujantis tėvų (globėjų) prašymais yra įforminamas mokyklos direktorės įsakymu;
 • Direktorės pavaduotoja ugdymui ir autobusų vairuotojai, atsižvelgdami į tėvų (globėjų) pageidavimus, sudaro mokinių vežiojimo grafikus bei važiavimo maršrutus;
 • Mokiniai yra supažindinami su saugaus elgesio autobuse ir išlipus iš jo taisyklėmis;
 • Mokiniui susirgus, ar dėl kitų priežasčių nevykstant į mokyklą, tėvai (globėjai) iš anksto informuoja mokyklos vadovus arba vairuotojus.

MOKINIŲ MAITINIMAS

 • Mokiniai mokyklos valgykloje yra maitinami nemokamai;
 • Mokiniai gyvenantys mokyklos bendrabutyje yra maitinami 5 kartus dienoje;
 • Mokiniai, kurie negyvena mokyklos bendrabutyje ir kiekvieną dieną į mokyklą atvyksta iš namų, yra maitinami 3 kartus (priešpiečiai, pietūs, pavakariai);
 • Vykstantiems į ekskursijas, varžybas ir kt., yra išduodamas sauso maisto davinys.