Kazlų Rūdos
„Saulės“ mokykla

Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 8A, LT-69443 Kazlų Rūda, Kazlų Rūdos sav. Tel./faks. (8 343) 95181, el. p. info@krsaules.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190984913.

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas „Saugus, kai žinau!“

Projekto pradžia: 2011m. 09 mėn., projekto pabaiga: 2011m. 12 mėn.

Programos dalyviai – sutrikusio intelekto vaikai iš nepilnų, asocialių šeimų dažnas jų susidūręs su alkoholio bei tabako poveikiu, gyvenantys sunkiomis materialinėmis sąlygomis, linkę valkatauti, nelankyti mokyklos. Ši programa turi padėti moksleiviams suvokti, koks pavojus jų laukia, pradėjus svaigintis, kad ir pačiais nekalčiausiais kvaišalais. Programoje numatytos veiklos priemonės skatins plėtoti įvairias moksleivių laisvalaikio praleidimo formas ir būdus, ugdys bendruosius gyvenimo įgūdžius.

Siekiant atitraukti socialiai ir pedagogiškai apleistus vaikus nuo neigiamo socialinės aplinkos poveikio, organizuojant įvairius sportinius renginius, varžybas, vaikų aerobikos grupės užsiėmimus, optimaliai išnaudosime mokyklos sporto aikštyną, sporto salę.

Prevencijos priemonės bus skirtos pateikti kuo tikslesnę ir gausesnę informaciją, kaip atsispirti socialiniam spaudimui vartoti narkotines ir kitas priklausomybę sukeliančias medžiagas, tvirtai pasakyti ,,NE‘‘. Svarbiausia ugdytiniams ne tik pateikti informaciją apie narkotikus, jų poveikį, bet ir pakeisti mokinių nuostatas, didinti jų psichologinį atsparumą, puoselėti psichologinę brandą, tikintis, kad ateityje tai užkirs kelią įvairiems asmenybės sutrikimams, socialinėms disfunkcijoms, taip pat ir svaiginimuisi alkoholiu, tabaku ir kitomis narkotinėmis medžiagomis.

Š.m. rugsėjo 22 d. įvyko rudens sporto šventė “Sportuok – atsisakyk žalingų įpročių.” Rudens šventė vyko prie “vokiškų” kalnų, šventėje dalyvavo visi mokyklos mokiniai ir mokytojai.

Mokiniai turėjo įveikti įvairias sportines užduotis, kliūtis, estafetes.

Mokiniai mėtė kamuolį į lankus.

Mokiniai mėtė kankorėžius į balionus, kas daugiau susprogdins balionų.

Komandų laimėti prizai buvo paslėpti miške. Kiekviena komanda pagal nurodytą brėžinį turėjo rasti jiems skirtą prizą. Visi grįžome į mokyklą turtingi įspūdžiais, laimingi, linksmi ir apdovanoti.


Sveikas, Rugsėji!

Išlydėjęs vasarą rugsėjis
Beldžiasi įdar šiltas duris,
Sako: „ Aš esu rudens nešėjas,
O tu, vaike, būki mokinys! „


Paslapčių aplinkui milijonai,
Kas padės įminti šias mįsles?
Į pasaulio pažinties kelionę
Mokytojai mokinius nuves.


Tegul bus tas skambantis rugsėjis
Mums visiems darbštumo pavyzdys.
Jis žiemkenčių atkaklus sėjėjas
Ir mokyklon kviečiantis šauklys.

Skambant gitaros muzikai, eiliuotais žodžiais pradėjome Rugsėjo 1 – osios šventę. Paminėjome, kad tai džiaugsmo, gerumo, šviesos ir žinių troškimo diena.
Pasisveikinome su visais į mokyklą sugrįžusiais mokiniais, pedagogais, kitais mokyklos darbuotojais.
Kartu su mokinių tėveliais ir globėjais mokyklos šventėje dalyvavo Kazlų Rūdos švietimo skyriaus vyresnioji specialistė R. Pleseckienė, Girių bizono įmonės atstovas G. Sveikata.

Ant Jūsų rankų pražysta vaikystė
Ir skamba gražiausiom pasakomis.
Ant Jūsų rankų subręsta jaunystė –
Pakyla skrydžiui į aukštį.

Šiomis eilėmis sveikinimo žodį tarti buvo kviečiama mokyklos direktorė A. Ramanauskienė. Ji palinkėjo visiems salėje esantiems daug šilumos, meilės, supratimo. Kad ateinantys metai pedagogams ir mokiniams būtų prasmingi ir kūrybingi.
Taip pat visus šventės dalyvius su Rugsėjio 1- ąją pasveikino ir nuostabiai margą puokštę gėlių mūsų mokyklai įteikė Kazlų Rūdos švietimo skyriaus vyresnioji specialistė R. Pleseckienė.
Visą mūsų mokyklos bendruomenę ir šventės dalyvius su Mokslo žinių diena pasveikino Girių bizono įmonės atstovas G. Sveikata. Svečias visiems mokyklos mokiniams padovanojo atšvaitus, kad jie būtų saugūs ir visuomet laiku pastebėti tamsiu paros metu. Taip pat palinkėjo gerų mokslo metų.
Tėvelių vardu nuoširdžius sveikinimo ir padėkos žodžius ištarė mūsų mokyklos mokinės Viktorijos mama V. Rėčkuvienė.
Vėliau susipažinome su naujai į mūsų mokyklą atvykusiais mokiniais. Jiems buvo įteiktos atminimo dovanėlės.
Išklausius visus sveikinimus ir linkėjimus šios šventės proga, skambėjo mokytojo Evaldo atliekama daina apie rudenį. Buvo malonu klausytis jo dainavimo ir nuostabaus gitaros skambėjimo.
Šventės dalyvius linksmino pasakos „ Raudonkepuraitė“ veikėjai – vilkas ir Raudonkepuraitė. Prie jų prisijungė kiškučiai. Vilkas nusprendė būti geras ir eiti į mokyklą. Raudonkepuraitė ir kiškučiai mokė vilką skaičiuoti, rašyti, skaityti.Taip pat visi žaidė žaidimą“ Grybs grybs – baravyks“, nes reikėjo vilką išmokyti skirti grybus. Kai visas užduotis vilkas atliko teisingai, jis gavo“ vilko bilietą“ į pirmąją klasę. Spektaklis vakams suteikė daug džiugių emocijų.

Šventės pabaigoje nuskambėjo šie žodžiai:

Aš mėgstu šlamesį
Verčiamų knygos lapų,
Aš mėgstu jos kvapą –
Vos jaučiamą, trapų.
Jau medžių lapai baigia
savo amžių žalią,
O knygos lapai saugo
savo amžiną galią –
Jie amžini,
Nors plėšysi,
Nors deginsi
juos ugnimi.

Nuskambėjus mokykliniam varpeliui, visi mokytojai ir mokiniai buvo kviečiami į pirmąją pamoką – susipažinimui, pasikalbėjimui.

Visiems kūrybingų, laimingų, išradingų naujųjų mokslo metų!Saugesnio interneto akademija ant ratų

Janina Simanavičienė specialiosios mokyklos vyr. specialioji pedagogė

Priklausomybė nuo kompiuterio yra viena iš daugelio priklausomybės formų. Ji pasireiškia nenumaldomu potraukiu naudotis kompiuteriu. Kai tą darai, prarandi saiką.Dvidešimt pirmojo amžiaus interneto tinklas suartino milijardus žmonių ir visiškai pakeitė mūsų gyvenimus. Atsivėrė neribotos galimybės….Tačiau internetas atskleidė ir tamsiąją visuomenės pusę. Vis daugiau vaikų susiduria su technologijomis, tačiau jos suteikia ne tik naujų pažinimo galimybių, bet ir sukelia naujų pavojų. Patyčios tapo dar labiau žeidžiančios auką, kai persikėlė į virtualią erdvę. Vis daugiau vaikų ir paauglių tampa patyčių virtualioje erdvėje aukomis, yra priklausomi nuo interneto, kompiuterinių žaidimų ar socialinių tinklapių. Kazlų Rūdos specialioji mokykla dalyvauja projekte “Saugesnis internetas” nuo 2006 m. Mokykloje suorganizuotas seminaras “Saugesnis internetas-vaiko tobulėjimo šaltinis”, kuriame dalyvavo Šeduvos gimnazijos specialiojo ugdymo skyriaus bei kitų mokyklų mokytojai. 2007 m. dalyvavo “Saugesnio interneto” tarptautinėje konferencijoje “Internetas-dabartis ir ateitis”. Šios konferncijos metu Romos Žakaitienės, tuometinės Švietimo ir mokslo ministrės gauta padėka už dalyvavimą projekte. Mokiniams perskaitytas pranešimas “Saugesnio mobiliojo telefono gidas”, atlikta anketinė apklausa “Mobiliojo telefono reikšmė sutrikusio intelekto vaiko gyvenime”. Projekto tikslas-suteikti moksleiviams ir jų tėveliams daugiau žinių apie tai, kaip saugiai naudotis internetu ir išvengti galimų jo grėsmių-virusų, įsilaužimų ar net virtualaus priekabiavimo. Atkreipti vaikų ir paauglių dėmesį į žalingą ir nelegalią informaciją internete. Nuo šių metų vasario 23 iki gegužės 23 dienos TEOBUSAS aplankys 12 Lietuvos miestų. Kazlų Rūdos specialiosios mokyklos 24 vyresniųjų klasių mokiniai TEOBUSE išklausė paskaitas saugesnio interneto tema, gavo specialius RRT, ŠMM ir TEO Saugesnio interneto akademijos pažymėjimus, dovanų ir naudingų patarimų.


Susitikimas su buvusiais mūsų mokyklos pedagogais

Janina Simanavičienė specialiosios mokyklos vyr. specialioji pedagogė

Šių metų balandžio 1 d. 10 val. Kazlų Rūdos specialiojoje mokykloje vyko susitikimas su buvusiais mokyklos pedagogais pensininkais. Į mokyklą atvyko buvusieji pedagogai pensininkai: J. Smilgaitienė, St. Simonaitienė, O. Stankevičienė, A. Martinaitienė, E. Didvalienė. Mokyklos direktorė A. Ramanauskienė pasveikino atvykusius pedagogus, įteikė jiems gėlių, pagerbė tylos minute mirusius mūsų mokyklos darbuotojus.  Filmo apie mokyklos veiklą tekstą skaitė mokytoja J. Simanavičienė ir auklėtoja V. Gorianova. Auklėtoja V. Gorianova deklamavo ir savo poezijos eiles. Direktorės pavaduotoja ugdymui N. Tamošiūnienė prisiminė savo darbo pradžią šioje mokykloje ir padėkojo buvusiai mokytojai O. Stankevičienei ir auklėtojai J. Smilgaitienei už pagalbą žengiant pirmuosius pedagoginio darbo žingsnius. Auklėtoja St. Simonaitienė papasakojo apie savo sunkią vaikystę ir jaunystę, prisiminė darbą mūsų mokykloje. Ji pristatė kūrybinę veiklą, kalbėjo, kad ir toliau rašo eilėraščius. Mokytoja O. Stankevičienė papasakojo apie Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies parapijos, Jūrės Dievo gailestingumo koplyčios įkūrimą. Ji priklausė iniciatyvinei darbo grupei. Auklėtoja J. Smilgaitienė papasakojo apie buvusius mokinius, darbą mokykloje. Mokytoja E. Didvalienė padėkojo už pakvietimą atvykti į susitikimą. Mokytoja A. Martinaitienė sakė, kad su darbais dar nesiskiria, namuose augina gėles ir džiaugiasi gera sveikata. Buvusieji pedagogai pensininkai apžiūrėjo mokinių kūrybinius darbus, klases, miegamuosius ir pasidžiaugė, kad mokykla pasikeitusi savo estetiniu vaizdu, įsigyta kompiuterių, baldų ir kitų priemonių. Mūsų mokyklos pedagogai sužinojo, kokia veikla užsiima buvusieji mūsų mokyklos pedagogai, kaip gyvena. Tai buvo šiltas, kupinas gerų prisiminimų, malonus pabendravimas.