Kazlų Rūdos
„Saulės“ mokykla

Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 8A, LT-69443 Kazlų Rūda, Kazlų Rūdos sav. Tel./faks. (8 343) 95181, el. p. info@krsaules.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190984913.

Ugdymo planas

  Kazlų Rūdos „Saulės“ mokyklos
2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų ugdymo planas

  ĮSAKYMAS DĖL KAZLŲ RŪDOS „SAULĖS“ MOKYKLOS 2019–2020 IR 2020–2021 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANO PAKEITIMO

  Kazlų Rūdos „Saulės“ mokyklos
Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas

  Kazlų Rūdos „Saulės“ mokyklos
Socialinės – pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas

Ugdymo planas

Atnaujinta: 2020-03-27

ĮSAKYMAS DĖL KAZLŲ RŪDOS „SAULĖS“ MOKYKLOS 2019–2020 IR 2020–2021 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANO PAKEITIMO

Mokinių pasiekimų ir pažangos
vertinimo tvarkos aprašas

Socialinės – pilietinės veiklos
organizavimo tvarkos aprašas

Atnaujinta: 2020-10-14