Kazlų Rūdos
„Saulės“ mokykla

Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 8A, LT-69443 Kazlų Rūda, Kazlų Rūdos sav. Tel./faks. (8 343) 95181, el. p. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190984913.

Apie mokyklą

Kazlų Rūdos „Saulės“ Mokykla, tai Mokykla puoselėjanti bendražmogiškąsias vertybes, atvira, draugiška, saugi, teikianti kokybiškas ugdymo paslaugas skirtingų gebėjimų, poreikių ir interesų vaikams, grindžianti savo veiklą bendruomenės susitarimais ir mokymusi.

Mūsų misija — teikti kokybišką individualizuotą ugdymą, skirtingų gebėjimų, poreikių ir interesų vaikams, sudarant geriausias sąlygas ir galimybes kiekvienam dalyvauti bendroje veikloje su bendraamžiais ir būti visaverčiais bendruomenės nariais.

Kazlų Rūdos pagalbinė mokykla-internatas įkurta 1962 m. birželio 4 d. 1973 metais pastatytas Mokyklos bendrabutis. 1992 metais Kazlų Rūdos pagalbinė mokykla-internatas pervardintas į Kazlų Rūdos specialiąją internatinę mokyklą. Nuo 1992 metų Mokykloje veikia lavinamosios klasės vidutinio ar žymaus intelekto sutrikimus turintiems vaikams. 2005 metais Mokykla tampa Kazlų Rūdos specialiąja mokykla, o nuo 2018 m. sausio 1 d. Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla.

Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla yra biudžetinė įstaiga, vykdanti, intelekto negalią turintiems vaikams ir jaunuoliams, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ugdymą ir socialinių įgūdžių ugdymą, teikianti švietimo pagalbą ir neformalųjį švietimą. Mokiniai ugdomi pagal individualizuotas pradinio, pagrindinio ugdymo Bendrąsias, Socialinių įgūdžių ugdymo programas. Mokykloje randa vietą mokiniai, kurie dėl savo negalios nepritampa bendrojo lavinimo mokyklose, nesusiranda draugų, jaučiasi nesaugiai.

Kaip gyvename šiandien

2024 m. sausio 1d. duomenimis mokykloje mokosi 64 sutrikusio intelekto mokiniai. Mokykloje yra 9 klasių komplektai. Remiantis Pedagoginės psichologinės tarnybos pedagoginio psichologinio vertinimo išvadomis 67 proc. mokyklos mokinių, nustatytas  didelis ir 33 proc. labai didelis specialiųjų ugdymosi poreikių lygis. Mokykloje pamokos vyksta viena pamaina.

Šiuo metu mokykloje ugdomi ir švietimo pagalbą gauna šių savivaldybių mokiniai: Kazlų Rūdos savivaldybės - 35 proc. mokinių, Marijampolės savivaldybės – 24 proc., Kalvarijos savivaldybės - 17 proc., kitų savivaldybių - 24 proc. mokinių. 25 mokyklos mokiniai savaitės eigoje gyvena mokyklos bendrabutyje.

Savo darbe vadovaujamės senovės Kinų filosofija: papasakok man — ir aš pamiršiu; parodyk man — ir aš prisiminsiu; įtrauk mane — ir aš suprasiu. Mokyklos tikslas — ne tik mokyti vaikus ir jaunimą įvairių dalykų pagrindų, bet ir skatinti atrasti save, ruoštis savarankiškam gyvenimui.

Dauguma mokinių gyvena mažuose miesteliuose ar kaimo vietovėse, todėl būtent Mokykla yra ta vieta, kur vaikai ir jaunuoliai yra skatinami plėsti akiratį, pažinti pasaulį, mokytis kalbų, patirti naujų įspūdžių bei įgyti naujų įgūdžių, rasti draugų iš viso pasaulio. Dalyvavimas įvairiuose projektuose, suteikia galimybę prisidėti prie kokybiško jaunimo užimtumo, leidžia ugdyti naujas socialines kompetencijas per kūrybišką ir aktyvią neformaliąją veiklą. Profesinis bendradarbiavimas sieja Mokyklos mokytojus su kolegomis užsienyje. Pedagogai dalijasi savo patirtimi Lenkijoje, Suomijoje, Graikijoje, Rumunijoje, Turkijoje, dalyvauja Erasmus+ daugiašalių mokyklų partnerysčių bei jaunimo mainų projektuose.

MOKINIŲ APGYVENDINIMAS MOKYKLOS BENDRABUTYJE

 • Mokiniai mokyklos bendrabutyje apgyvendinami nemokamai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
 • Į Kazlų Rūdos Saulės“ mokyklos bendrabutį priimami tik mokykloje besimokantys mokiniai, vadovaujantis Mokyklos direktoriaus įsakymu;
 • Mokiniai yra nuolatos stebimi mokyklos pedagogų. Mokyklos bendrabutyje dirba auklėtojos, kurios rūpinasi mokinių užimtumu, laisvalaikiu po pamokų Gyvenantiems mokiniams suteikiama galimybė nemokamai naudotis bendrabučio miegamuosiuose esančiu minkštu ir kitu inventoriumi, poilsio kambariuose esančiu inventoriumi ir buitine technika. Pagal poreikį naudotis mokyklos skalbyklos paslaugomis asmeninėms reikmėms. Mokiniai turi galimybę žaisti, sportuoti, muzikuoti, bendrauti, žiūrėti kino filmus. Didelis dėmesys skiriamas mokinių savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymui;
 • Bendrabutyje gyvenantys mokiniai laikosi „Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių“.

MOKINIŲ APRŪPINIMAS

 • Mokiniai mokykloje reikalinga ugdymo procesui literatūra ir mokymo priemonėmis aprūpinami nemokamai;
 • Vadovėliai ir kitos mokymo priemonės užsakomi atsižvelgiant į turimas mokinio krepšelio lėšas, skirtas mokymo priemonėms įsigyti.

MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMAS

 • Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) už vaikų pavežimą mokyklos transportu nemoka;
 • Mokinių pavėžėjimas į mokyklą ir iš mokyklos į namus vadovaujantis tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymais yra įteisinamas mokyklos direktoriaus įsakymu;
 • Direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir autobusų vairuotojai, atsižvelgdami į tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimus, sudaro mokinių vežiojimo grafikus bei važiavimo maršrutus;
 • Mokiniai yra supažindinami su saugaus elgesio autobuse ir išlipus iš jo taisyklėmis;
 • Mokiniui susirgus, ar dėl kitų priežasčių nevykstant į mokyklą, tėvai (globėjai, rūpintojai) iš anksto informuoja mokyklos vadovus arba vairuotojus.

MOKINIŲ MAITINIMAS

 • Mokiniai mokyklos valgykloje yra maitinami nemokamai;
 • Mokiniai gyvenantys mokyklos bendrabutyje yra maitinami 5 kartus dienoje;
 • Mokiniai, kurie negyvena mokyklos bendrabutyje ir kiekvieną dieną į mokyklą atvyksta iš namų, yra maitinami 3 kartus (priešpiečiai, pietūs, pavakariai);
 • Vykstantiems į ekskursijas, varžybas ir kt., yra išduodamas sauso maisto davinys.