Kazlų Rūdos
„Saulės“ mokykla

Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 8A, LT-69443 Kazlų Rūda, Kazlų Rūdos sav. Tel./faks. (8 343) 95181, el. p. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190984913.

Nuotrauka

Pamoka Žigaičio menų mokykloje su mokytoja Liveta. Erdvinis tapymas. Ach...kvepia pavasariu...


„Tėvų linijoje“ psichologų konsultacijos jau ir el. laiškais

Nuotrauka

Paramos vaikams centras primena, kad visi Lietuvos tėvai turi galimybę gauti nemokamą psichologo pagalbą „Tėvų linijoje“. O nuo šiol ne tik telefonu ( 8 800 900 12 ), bet ir el. laiškais ( tevulinija@pvc.lt ).

Tiek skambinti, tiek parašyti į „Tėvų liniją“ ir pasitarti tėvai, įtėviai, globėjai, seneliai gali visais klausimais, susijusiais su vaikų ir paauglių auginimu, auklėjimu, jų elgesiu, taip pat tarpusavio santykiais.

Informacija plačiau: https://bit.ly/3I97OLs

Facebook: https://www.facebook.com/PVC.lt/posts/796756812479234


Nuotrauka
Šiandien pas mus svečiavosi nemažas būrys švietimo pagalbos specialisčių iš Marijampolės. Mokykloje vyko metodinio būrelio užsiėmimas, kurio tema ,,Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimas. Mokyklų patirtys. Specialiųjų pedagogų ir logopedų dalijimasis gerąja patirtimi su Kazlų Rūdos ,,Saulės" mokyklos specialistais". Mokyklos psichologė T. Volkovienė pristatė mūsų mokykloje taikomus alternatyviuosius metodus, projektus. Logopedė J. Simanavičienė pasidalijo metodais bei būdais taikomais dirbant su SUP turinčiais mokiniais. Viešnios iš Marijampolės D.Ozarinskienė bei D. Muckuvienė pasidalijo individualizuotų programų rengimo bei įtraukiojo ugdymo patirtimi. Viešnioms buvo labai įdomu pasivaikščioti po mūsų mokyklą, pasižvalgyti po erdves, kuriose vyksta specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymas, po bendrabučio patalpas. Labiausiai viešnių dėmesį patraukė sensorikos kabinetas. Išsiskirstėme su gerais įspūdžiais ir susitarėme kitą kartą susitikti Marijampolėje.

Dėmesio!

Rytoj (trečiadienį), vasario 21 d. 10 val. mokyklos salėje įvyks visuotinis bendruomenės susirinkimas dėl Kazlų Rūdos „Saulės“ mokyklos statuso keitimo į Kazlų Rūdos „Saulės“ mokyklą - daugiafunkcį centrą. Visų darbuotojų dalyvavimas privalomas.