Kazlų Rūdos
„Saulės“ mokykla

Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 8A, LT-69443 Kazlų Rūda, Kazlų Rūdos sav. Tel./faks. (8 343) 95181, el. p. info@krsaules.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190984913.

Tarptautinė Draugo diena

Nuotrauka

Geri draugai didžiausias turtas
Nes jų draugystė visuomet gera
žmogus gyvenime viską pamiršta,
O draugas draugo niekada….

Lapkričio 29 d. mūsų mokykloje buvo minima tarptautinė Draugo diena. Vyresniųjų klasių mokiniai kvietė pasveikinti savo draugus, dovanoti apkabinimus, rašyti linkėjimus, pasakyti vieną kitą gerą žodį ir pabrėžti, kokie svarbūs mūsų visų gyvenime yra draugai.

Popietę, visi buvo pakviesti į “Bezdžioniukų diskoteką”, kur mokiniai pristatė, savarankiškai paruoštą, nuotaikingą šokių ir dainų programą. Po vakarienės vyko nuotaikinga diskoteka.


Bočios čempionatas

Nuotrauka

Lapkričio 22 dieną Lietuvos Specialusis Olimpiados komitetas ir Vilniaus „Atgajos“ specialioji mokykla organizavo Bočios čempionatą. Jame dalyvavo 17 komandų iš Lietuvos specialiųjų mokyklų, socialinės globos namų, centrų ir SO klubų. Taip atvyko svečių iš Latvijos.

Mūsų mokyklą atstovavo: Henrikas Arminas, Ernestas Mičiulis, Marius Vabuolas ir Arnas Kuniauskas. Komanda išgyveno varžybų stresą, virpulį, džiaugsmą, nerimą dėl prizinės vietos..., bet šauniai kovojo ir buvo apdovanoti medaliais bei vaišėmis. Varžyboms sportininkus ruošė mokytoja Rita Danilevičienė.

Informaciją paruošė mokytoja R. Danilevičienė


Išvyka į dr. Jono Basanavičiaus sodybą-muziejų

Nuotrauka

Lapkričio 21 dieną, daktaro Jono Basanavičiaus gimtadienio išvakarėse, mokyklos mokinių grupė lankėsi sodyboje-muziejuje Ožkabalių kaime.

Pažintis su šio, kiekvieno lietuvio širdžiai, brangaus žmogaus tėviške bei vykdyta veikla neprailgo, mokiniai noriai įsitraukė į muziejaus darbuotojų parengtas nuotaikingas pažintines-edukacines programas. Pabuvojo „Vargo mokyklos“ mokiniais: tai pamoka–vadinamoje suvalkietiškoje stuboje. Pamokos metu inscenizuojama autentiška XIX amžiaus slaptosios lietuviškos mokyklos dvasia. Supažindinama su draustąja literatūra, daraktorinių mokyklų mokymo priemonėmis. Žvakių šviesoje rašyti mokomasi „grifelinėje“ lentelėje, skaitoma maldaknygė, iš kurios rašto mokėsi Jonas Basanavičius.

Daug “skanių” įspūdžių patyrė ragaudami “razavinius blynus”, susipažino su XIX – XX a. sandūros valstiečių  maisto gaminimo ypatumais, prietarais, tradicijomis ir folkloru. Dalyviai taip pat galėjo parodyti savo gudrumą atpažindami įvairius grūdus bei buities rakandus. Sužinojo, iš ko maišomas „blendinys“ ir ką simbolizuoja blynas. Didelėje keptuvėje kepė blynus ir ragavo su įvairiais dažiniais. Blynus reikia valgyti, o ne kalbėti apie juos. Tai faktas kaip blynas!


Pasaulinės smurto prieš vaikus dienos minėjimas

Nuotrauka

Lapkričio 19-ąją, daugelyje pasaulio šalių, tarp jų ir Lietuvoje, minima Pasaulinė smurto prieš vaikus diena. Įvairių renginių metu, stengiamasi atkreipti dėmesį į tai, kad smurto propagavimas ne tik gniuždo vaikus, bet ir moko agresyvaus elgesio. Šiai dienai paminėti, Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius kartu su Kazlų Rūdos savivaldybės dorinio ugdymo mokytojų metodikos būreliu ir Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklų socialiniais pedagogais 2012 m. lapkričio mėn. 21 d. surengė konferenciją „Ko šiandien reikia vaikui - 2012 m.“.

Besirengiant konferencijai, Kazlų Rūdos specialiojoje mokykloje buvo organizuojama socialinė akcija: „Ko šiandien reikia vaikui?“. Jos tikslas - atkreipti mokyklos bendruomenės dėmesį į vaikų poreikius, norus, svajones. Ugdyti geresnius vaikų tarpusavio santykius, šilumą, meilę, gerumą, supratingumą, atjautą vieni kitiems. Mokyklos mokiniai, padedami savo auklėtojų bei mokytojų, aktyviai įsitraukė į veiklą: piešė piešinius, diskutavo, dalinosi mintimis apie savo svajones bei visa kas jiems yra svarbu. Lapkričio 13 dieną, mokykloje buvo surengta piešinių paroda ir atrinkti geriausi mokinių darbai.

Mokyklos mokiniai, vadovaujami muzikos mokytojos Audronės Pranckevičienės, pasveikino konferencijos dalyvius nuotaikinga daina.

Konferencijos dalyviai konstatavo, kad smurto atvejų prieš vaikus nemažėja, visuomenė vis dar vangiai reaguoja į smurto apraiškas artimiausioje aplinkoje. Pabrėžta, jog smurto prieš vaikus atvejų nutylėti negalima ir būtina imtis visų įmanomų priemonių, kad vaikas visuomet jaustųsi saugus, orus ir gerbiamas. Bendruomenė skatinama aktyviau įsitraukti į šios problemos sprendimą: tėvai ir visuomenė turi pareigą domėtis vaikais, jų problemomis, suprasti vaiko jausmus, bendrauti su vaiku nenaudojant prievartos, rodyti jiems tinkamą pavyzdį.

Sveikiname piešinių konkurso nugalėtojus, 3 grupės mokinius bei jų auklėtoją Ingą Almonaitienę!


Mūsų mokyklos mokiniai turėjo galimybę pamatyti naujausio lietuviško filmo pristatymą

Nuotrauka

Mokyklos mokiniai turėjo galimybę pamatyti naujausio lietuviško filmo „Tadas Blinda. Pradžia“ pristatymą. Tai puiki kino prodiuserio Žilvino Naujoko dovana ne tik Kazlų Rūdos bendruomenei, bet ir mūsų mokyklos mokiniams. Lino Kleizos labdaros ir paramos fondo dėka turime pagal ugdytinių poreikius įrengtą kino salę, todėl filmo pristatymą visi norintys galėjo pažiūrėti mokykloje. Už organizuotą kino vakarą ir įspūdingai praleistą laiką dėkojame Kazlų Rūdos miesto viešajai bibliotekai ir šioje mokykloje dirbančiai auklėtojai Valerijai Gorianovai.

Informaciją paruošė auklėtoja Birutė Barkauskienė