Kazlų Rūdos
„Saulės“ mokykla

Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 8A, LT-69443 Kazlų Rūda, Kazlų Rūdos sav. Tel./faks. (8 343) 95181, el. p. info@krsaules.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190984913.

Svečiuose pas kosmetologę Vidutę Staškevičienę

Nuotrauka

Nors ir šaltas vasario 20 dienos oras, pūtė žvarbus vėjas, tačiau didelė dalis 9-10 klasės mokinių kartu su klasės vadove svečiavosi pas kosmetologę Vidą Staškevičienę jos kosmetologijos kabinete „Edvida“.


Seminaras Kazlų Rūdoje „Specialiųjų poreikių mokinių fizinio aktyvumo ugdymas bendradarbiaujant su Lietuvos Specialiuoju Olimpiniu Komitetu (LSOK)“

Nuotrauka

Vasario mėnesį Kazlų Rūdos specialiojoje mokykloje vyko seminaras, kuris buvo skirtas kūno kultūros mokytojams, specialiesiems pedagogams, kurio tema „Specialiųjų poreikių mokinių fizinio aktyvumo ugdymas bendradarbiaujant su Lietuvos Specialiuoju Olimpiniu Komitetu (LSOK)“. Pranešėjų tikslas - supažindinti su LSOK veikla ir ją populiarinti.


Specialiųjų pedagogų veikla švietimo įstaigose

Nuotrauka

Kazlų Rūdos savivaldybėje įsikūręs Specialiųjų pedagogų-logopedų metodikos būrelis, apjungiantis visus švietimo įstaigų, šios srities specialistus, dirbančius su specialiųjų poreikių vaikais. Metodinių užsiėmimų metu logopedai, specialieji pedagogai, dalinasi savo darbo patirtimi, metodine medžiaga, veda atviras pamokas, dalyvauja seminaruose.


Informuojame

Informuojame, kad dėl paskelbtos gripo epidemijos bei padidėjusio moksleivių sergamumo (serga 25% mokyklos mokinių), nuo š.m. sausio 31 d. Kazlų Rūdos specialioji mokykla nedirbs. Apie darbo atnaujinimą pranešime.

Mokyklos direktorė Daiva Dabrilienė.


Svečiuojamės Lietuvos sostinėje - Vilniuje

Nuotrauka

Laikas bėga greit... Atrodo taip neseniai 3 grupės vyriausieji auklėtiniai mosuodami grėbliais galinėjosi su rudeniniais lapais mokyklos kieme ir bambėjo, kad darbui nematyti nei pradžios, nei pabaigos, o žiūrėk – jau už lango ir balta pūga žarsto sniegą. Ir tų rudeninių lapų su žiburiu nė vieno nesurastum. Beliko tik auklėtojos pažadas, kad už gerai atliktus darbus rudeninėje talkoje vaikams bus suorganizuota įdomi ekskursija į Vilnių.