Kazlų Rūdos
„Saulės“ mokykla

Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 8A, LT-69443 Kazlų Rūda, Kazlų Rūdos sav. Tel./faks. (8 343) 95181, el. p. info@krsaules.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190984913.

Seminaras Kazlų Rūdoje „Specialiųjų poreikių mokinių fizinio aktyvumo ugdymas bendradarbiaujant su Lietuvos Specialiuoju Olimpiniu Komitetu (LSOK)“

Nuotrauka

Vasario mėnesį Kazlų Rūdos specialiojoje mokykloje vyko seminaras, kuris buvo skirtas kūno kultūros mokytojams, specialiesiems pedagogams, kurio tema „Specialiųjų poreikių mokinių fizinio aktyvumo ugdymas bendradarbiaujant su Lietuvos Specialiuoju Olimpiniu Komitetu (LSOK)“. Pranešėjų tikslas - supažindinti su LSOK veikla ir ją populiarinti.


Specialiųjų pedagogų veikla švietimo įstaigose

Nuotrauka

Kazlų Rūdos savivaldybėje įsikūręs Specialiųjų pedagogų-logopedų metodikos būrelis, apjungiantis visus švietimo įstaigų, šios srities specialistus, dirbančius su specialiųjų poreikių vaikais. Metodinių užsiėmimų metu logopedai, specialieji pedagogai, dalinasi savo darbo patirtimi, metodine medžiaga, veda atviras pamokas, dalyvauja seminaruose.


Informuojame

Informuojame, kad dėl paskelbtos gripo epidemijos bei padidėjusio moksleivių sergamumo (serga 25% mokyklos mokinių), nuo š.m. sausio 31 d. Kazlų Rūdos specialioji mokykla nedirbs. Apie darbo atnaujinimą pranešime.

Mokyklos direktorė Daiva Dabrilienė.


Svečiuojamės Lietuvos sostinėje - Vilniuje

Nuotrauka

Laikas bėga greit... Atrodo taip neseniai 3 grupės vyriausieji auklėtiniai mosuodami grėbliais galinėjosi su rudeniniais lapais mokyklos kieme ir bambėjo, kad darbui nematyti nei pradžios, nei pabaigos, o žiūrėk – jau už lango ir balta pūga žarsto sniegą. Ir tų rudeninių lapų su žiburiu nė vieno nesurastum. Beliko tik auklėtojos pažadas, kad už gerai atliktus darbus rudeninėje talkoje vaikams bus suorganizuota įdomi ekskursija į Vilnių.


Zyplių dvare

Nuotrauka

Šaltoką 2013 m. sausis 23d. Kazlų Rūdos specialiosios mokyklos linksmai nusiteikusi mokinių grupė, lydima mokytojų Linos Andriukaitienės ir Danutės Katilienės, išsiruošė išvykon į Zyplių dvarą.

Zyplių dvaras garsėja savo aktyviu kultūriniu gyvenimu ne tik Šakių savivaldybėje ar Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Čia nuolat vyksta įvairūs koncertai, konferencijos, kūrybiniai plenerai, kino bei muzikos festivaliai, stovyklos. Galima aplankyti nuolat veikiančias taikomosios ir vaizduojamosios dailės parodas, dalyvauti edukacinėse veiklose. Nuo 2012 metų rugsėjo mėnesio duris atvėrė naujai restauruoti pagrindiniai Zyplių dvaro rūmai.

Mūsų kelionės tikslas – visa tai apžiūrėti ir betarpiškai susipažinti su keramiko amatu. Atvykusius svetingai priėmė dvaro darbuotoja Rimutė. Pirmiausiai aprodė buvusias dvaro arklides, kur kadaise buvo laikomi žirgai, antrame aukšte – pašaras jiems. Dabar ant sienų kabo plenerų „Zyplių žirgai“ dalyvių nutapyti paveikslai, o palubėse supasi šiaudiniai sodai. Antrame aukšte – medžio drožėjų, kalvių, keramikų, tekstilės meistrų darbų ekspozicijos. Net akys raibsta nuo darbų įvairovės ir gausybės! Kokios neišsemiamos žmogaus galimybės svajoti, kurti!

Po ekspozicijų apžiūros mūsų laukė keramikos pamoka. Į savo keramikos dirbtuves maloniai įsileido profesionali keramikė Eglė Kurcikevičienė. Ji ne tik pati kuria, bet su šiuo amatu supažindina ir vaikus. Išklausę trumpo pasakojimo apie molio galimybes, vaikai kibo į darbą. Su džiaugsmu lipdo reljefinius paveikslėlius, būtinai užrašydami savo vardus ir sukūrimo metus, nes – ką gali žinoti – po kelių šimtų metų archeologai ims ir aptiks ...juokėmės visi.

Po šios keramikos smagios pamokos turėjome galimybę pasivaikščioti po ką tik atidarytus švytinčius pagrindinius dvaro rūmus. Įžengę į prabangias sales pasijutome tikrais ponais. Čia taip pat apžiūrėjome ekspozicijas. Apie viską išsamiai papasakojo darbuotoja Rimutė. Ačiū jai!

O pabaigai su pačiais ištvermingiausiais aplankėme garsųjį Zyplių ąžuolą. Gaila, kad šį Suvalkijos galiūną 2008 m. įveikė audra. Iki tol jis buvo vienas seniausių, storiausių ąžuolų Suvalkijoje.

Labai smagi, prasminga kelionė! Norisi tikėti, kad ji vaikų širdelėse pasėjo bent mažutę meilės grožiui, kūrybai, kultūros paveldui sėklelę.

Vaikai susipažino su medžio drožėjo, kalvio, keramiko, vytelių pynėjo amatais, sužinojo, kas yra tautodailė.

Parengė dailės mokytoja Lina Endriukaitienė.