Kazlų Rūdos
„Saulės“ mokykla

Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 8A, LT-69443 Kazlų Rūda, Kazlų Rūdos sav. Tel./faks. (8 343) 95181, el. p. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190984913.

Nuotrauka
Šiandien pas mus svečiavosi nemažas būrys švietimo pagalbos specialisčių iš Marijampolės. Mokykloje vyko metodinio būrelio užsiėmimas, kurio tema ,,Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimas. Mokyklų patirtys. Specialiųjų pedagogų ir logopedų dalijimasis gerąja patirtimi su Kazlų Rūdos ,,Saulės" mokyklos specialistais". Mokyklos psichologė T. Volkovienė pristatė mūsų mokykloje taikomus alternatyviuosius metodus, projektus. Logopedė J. Simanavičienė pasidalijo metodais bei būdais taikomais dirbant su SUP turinčiais mokiniais. Viešnios iš Marijampolės D.Ozarinskienė bei D. Muckuvienė pasidalijo individualizuotų programų rengimo bei įtraukiojo ugdymo patirtimi. Viešnioms buvo labai įdomu pasivaikščioti po mūsų mokyklą, pasižvalgyti po erdves, kuriose vyksta specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymas, po bendrabučio patalpas. Labiausiai viešnių dėmesį patraukė sensorikos kabinetas. Išsiskirstėme su gerais įspūdžiais ir susitarėme kitą kartą susitikti Marijampolėje.