Kazlų Rūdos
„Saulės“ mokykla

Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 8A, LT-69443 Kazlų Rūda, Kazlų Rūdos sav. Tel./faks. (8 343) 95181, el. p. info@krsaules.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190984913.

Mes galim tai padaryti kartu

2011m. nuo rugsėjo 22d. Kazlų Rūdos specialiojoje mokykloje vykdomas vaikų socializacijos programų rėmimo projektas: „Mes galim tai padaryti kartu“. Projektą sudaro grupinių užsiėmimų ciklas (4 mėn.), vykstančių kartą per mėnesį, vieno užsiėmimo trukmė 1,5 val. Projekto tikslas bus įgyvendinamas 3 etapais. Per pirmuosius vyksta savęs vertinimas – savo gebėjimų, laimėjimų, galimybių ir silpnybių supratimas. Vėliau bus stengiamasi vaikams padėti įsijausti į kito padėtį, suprasti kito žmogaus jausmus, taip pat lavinti saugumo įgūdžius, nes savisaugos stoka daro mokinius turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių labai pažeidžiamus. Ypatingas dėmesys visų užsiėmimų metu skiriamas vaikų emocijų atpažinimui ir tinkamai jų raiškai. Po kiekvieno užsiėmimo vyks aptarimai, skatinantys dalyvių kritiškumą bei pastabumą, apibendrinant dienos patirtį.

Siekiant lavinti mokinių socialinius įgūdžius, suteikti kuo daugiau teigiamo bendravimo pavyzdžių, gerinti mokinių komunikacijos kokybę, plečiant akiratį, suteikti teigiamų emocijų, bus organizuojamos 2 išvykos už mokyklos ribų bei 2 bendri renginiai mokykloje.

Dalyviai (bendras vaikų skaičius, iš jų – socialinės rizikos ir vaikų globos namų vaikai)  40 vaikų, iš jų 20 globos namų vaikai. Š.m. rugsėjo 28 d. įvyko pažintinis žygis su skautais. Žygyje dalyvavo Kazlų Rūdos specialiosios mokyklos mokiniai ir Kazlų Rūdos pagrindinės mokyklos skautų būrelio mokiniai bei pedagogai.

Su gera nuotaika visi iškeliavome iš Kazlų Rūdos specialiosios mokyklos kiemo į mišką.

Atvykę įsikūrėme ir sukūrėme laužą.

Žaidėme žaidimus, kuriuos organizavo mokiniai skautai.

Traukėme virvę.

Vyko įvairios estafetės.

Laimėjo draugystė ir visi skaniai suvalgė pagrindinį prizą šakotį.

Kazlų Rūdos specialiosios mokyklos mokiniai nuoširdžiai dėkoja Kazlų Rūdos pagrindinės mokyklos skautų būrelio mokiniams ir vadovei V.Gudynienei už bendradarbiavimą ir linksmą pabuvimą kartu. Mokiniai išreiškė norą ir toliau bendrauti su skautais.