Tėvų/Globėjų švietimo diena „Vaiko gerovė. Ką gali tėvai?“

AŠ TIKIU TAVIMI,
AŠ MYLIU TAVE TOKĮ, KOKS ESI.
AŠ TURIU VILTĮ, KAD MES KARTU GALIME DAUG....

Lapkričio 29 d. mokykloje vyko Tėvų/Globėjų švietimo diena. Į mokyklą buvo pakviesta lektorė-psichologė Aurelija Lingienė, kuri savo pranešime „Vaiko gerovė. Ką gali tėvai?“ dalinosi savo patirtimi. Gausiai susirinkusiems tėveliams/globėjams savo pranešimus skaitė ir mokyklos pedagogai:

„Mokykloje vykdomi projektai. Popamokinės veiklos pristatymas 2017/2018 m. m.“ Pranešėja auklėtoja Inga Kontvainienė.

Mokyklos direktorės Daivos Dabrilienės pranešimas „Vaikystė, paauglystė, tai žmogaus kelionė iš šalies VAIKAS į šalį SUAUGĘS“.

„Mokyklos aktualijos“. Pasisakė mokyklos psichologė Tatjana Volkovienė.

Tėveliai, neliko abejingi savo vaikų ateičiai ir aktyviai dalyvavo diskusijose, reiškė savo nuomones, klausė patarimo, kaip elgtis vienoje ar kitoje situacijoje. Prie kavos puodelio diskutavo jiems rūpimais vaiko auklėjimo klausimais. Pasibaigus pranešimams tėveliai/globėjai apžiūrėjo mokytojos Nijolės Limbaitės – Buslienės darbų parodą eksponuojama mokyklos bendrabučio foje. O tėveliams/globėjams išvykus mokytojai taip pat tobulino savo žinias klausydami psichologės Aurelijos Lingienės pranešimo „ Pedagogo prestižo stiprinimas, tobulinant savęs pažinimą“.

 
  • 20171129_110709
  • 20171129_123252
  • 20171129_123254
  • 22
  • 24
  • a